OM SMEDSTORP

Smedstorp Kök – tradition och förnyelse

Vi vårdar det gamla hantverket. Vi tror på kvalitet och traditionellt hantverk i samspel med modern utveckling och digital utrustning. Vi tycker om att utveckla nya produkter genom att prova nya material och samarbeta med framstående formgivare.

Utvecklingen inom köksinredning medför ständigt nya funktioner och innovationer.
Det gör dagens kök till lättarbetade, snabbstädade och ergonomiskt riktiga arbetsplatser. Trender, färger, material och design förändras ständigt – men vi är noga med att behålla och slå vakt om vår långa hantverkstradition och kvalitetstänkande.

Österlen – naturnära och inspirerande

Vi har tillverkat våra kök mitt på det vackra Österlen sedan 1945.
Vi verkar i Smedstorp där äppelträdens blomning inspirerar på vårkanten, näktergalen sjunger på sommaren och det fantastiska ljuset ger lust och motivation. Därför är vi varsamma med vår natur.

Vi väljer alltid våra underleverantörer med stor hänsyn till miljön och arbetar med miljömärkta råmaterial  i våra vita stommar. Materialet klarar de hårda miljökrav som ställs på en produkt i enlighet med Svanenmärkningen, en av världens mest krävande miljömörkningar.

Kvalitet kan aldrig bli omodernt

Smedstorp ägs och drivs sedan år 2000 av Luigi Bellan som arbetat med kök under större delen av sitt yrkesliv.

Hans vision och målsättning med företaget är att utgå från engagemang, kompetens och kvalitetstänkande i alla delar – från första kundbemötande till tillverkning och leverans. Svenska kvalitetskök kommer alltid att ha en given plats i hem hos kunder som uppskattar beständighet och hantverkskunnande.

Genom att undvika de stora företagens höga kostnader för huvudkontor, administration och aktieutdelningar, kan Smedstorp Kök dra fördel av det lilla företagets effektivitet och erbjuda kvalitetskök till ett överkomligt pris.

Idag visar vi våra kök i Helsingborg och Malmö. I Smedstorp har vi en omfattande kökutställning, tillverkning och administration. Vi samarbetar med en rad återförsäljare (ÅF).

Våra kök har fått namn efter skånska slott och herresäten.
Mat och tradition hör tydligt ihop – inte bara i Skåne.

SMEDSTORP KÖK  har av kreditupplysningsföretaget UC bedömts ha högsta kreditvärdighet.

UC-sigill

  • Svensk snickeritradition går tillbaks till Medeltidens skråväsende.
    Vi ser våra kök som en ärebetygelse till ett kulturarv.
  • Smedstorp Snickeri Aktiebolag grundades 24 september 1945. Snickeriet växte under miljonprogramsåren och tillverkade kök för de nya bostäderna.
  • Luigi Bellan, VD och ägare, började sin köksbana på Ballingslöv och har även ansvarat för Electrolux köksfabrik i Thailand.